Ekonomiye ilişkin ‘torba teklif’ Meclis’e sunuldu

AKP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu 14 unsurluk kanun teklifine nazaran daha evvel Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen limanların işletme müddetleri ile ilgili unsur yine düzenlenecek.

‘Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a eklenen süreksiz unsurla, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ilişkin birtakım limanların, işletme hakkı verilmesi yahut periyodu tekniğiyle özelleştirilmeleri sonucunda imzalanan 49 yıldan az müddetli kontrat müddetleri, 49 yıla kadar uzatılabilecek.

Düzenleme ile BOTAŞ’ın borçları, Hazine’den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

GSS PRİM VE CEZALARI

31 Aralık 2012’den evvel, Türkiye’de oturma müsaadesi almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan bireyler, öteki bir ülkede sıhhat sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ile ‘Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’ kararlarına nazaran korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden fiyatsız faydalanan şahıslar ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların, Genel Sıhhat Sigortası (GSS) primleri ile gecikme cezası ve gecikme artırımı üzere feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Olağanüstü Hal Süreçleri İnceleme Komisyonu’nun vazife müddetinin sona ermesinden sonra komitenin misyonlarına ait iş ve süreçlerin yürütülmesi konusunda vazifeli kurum ve kuruluşlar ile uygulamaya dair tarz ve asılların belirlenmesine yönelik düzenleme yapılacak.

TOPLU MUKAVELE DESTEĞİ

Kamu vazifelileri sendikalarına üye olup, aylık yahut fiyatından üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık yahut fiyatlarıyla birlikte 750 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatta toplu mukavele takviyesi yapılacak.

TEDAŞ BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Özelleştirme, zaman süreçleri esnasında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne (TEDAŞ) devredilmiş olan alacaklarından, asıl alacak meblağı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ait alacaklardan vazgeçilecek.

TEDAŞ’a geçmiş devir elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlara ait yapılandırma imkanı da getirilecek. 1 Ekim 2021 prestijiyle vadesi geldiği halde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle ödenmemiş ve yapılandırılmamış borçları olan ve yapılandırma müracaatında bulunamayan aboneler düzenleme kapsamına alınacak. (DHA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir